ROZWIĄZANIA

BEZBŁĘDNE I EKONOMICZNE

W chwili bieżącej zwiększa się ilość i jakość oczyszczalni ścieków w Europie. Głównym impulsem dla rynku jest polityczna i finansowa pomoc z Unii Europejskiej. W pierwszej kolejności  są to dyrektywy dotyczące ścieków komunalnych i Ramowa Dyrektywa Wodna. W zakresie uzdatniania wody, technika napędowa ma decydujące znaczenie dla niezawodności i wydajności stacji pomp i systemów napowietrzania.

Całkowicie bezawaryjne działanie jest równie ważne jak wysoka sprawność. Dla napędów, które działają w sposób ciągły, koszty energii są bardzo ważnym składnikiem kosztów. Oprócz systemów napowietrzania, to przede wszystkim pompy, są w głównej mierze odpowiedzialne za zużycie energii elektrycznej w oczyszczalniach ścieków. Z tego powodu, firma NORD oferuje już od 1995 roku szczególnie wydajne rozwiązania napędowe.

Poprzez optymalne połączenie energooszczędnych technologii silnikowych, wysokosprawnych przekładni i przetwornic częstotliwości z funkcją oszczędzania energii, możemy zapewnić ekonomiczny zakup i długoletnią eksploatację.